Residencia Austria | Suche | Kontakt

no news in this list.

Residencia Austria – Pflege unter Palmen

ชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยน ฝันของคุณจะเป็นจริง

ลองนึกถึงชีวิตวัยเกษียณนั่งอยู่ใต้ต้นปาล์ม ซึ่งอยู่ห่างจากชายหาดเพียง 700 เมตร คุณว่าจะวิเศษเพียงไหน  ไม่ใช่ความฝัน แต่มันเป็นความจริง....